STUNNING PLACES OVERLOOKING LISBON


Punkty widokowe to obowiązkowe miejsca moich wizyt podczas zwiedzania miast. Dzięki nim jednym spojrzeniem mogę ogarnąć całą panoramę danej miejscowości. Niestety nie tylko ja posiadam je wpisane na listę „ulubione”.

Efektem nieraz taka przyjemność obarczona jest walką z napierającym tłumem turystów, w wyniku której leje się pot i łzy. Oczywiście w wielu przypadkach można sobie tego oszczędzić, robiąc wcześniej rozeznanie w temacie i podejmując właściwą decyzję dotyczącą terminu podróży. Ale coraz częściej – jak chociażby w przypadku Lizbony – w grę wchodzi nawet dzień, a często i godziny.

Zainspirowana tym, postanowiłam przygotować dla Ciebie listę punktów Lizbony, pozwalających zobaczyć jej drugie, bardziej łagodne „ja”. 

Viewpoints are for me the obligatory places to visit during every tour around cities. Thanks to them, with one glance I can capture the entire panorama of the city. Unfortunately, not only I put them on the list „my favorites".

In the result, you need to fight with the crowd of tourists, often pouring sweat and tears. Of course, in many cases, you can save it by doing earlier research and taking the right decision about travel term. But more and more often - as for example in the case of Lisbon – it is about days, or even hours. Inspired by this, I decided to prepare for you a list of viewpoints in Lisbon, which allow you to see its second, more gentle soul.

#1 Zamek Św. Jerzego (Castelo de São Jorge)
Osadzony na najwyższym wzgórzu, oferuje długie przechadzki po twierdzy w otoczeniu czerwonych dachów kamienic. Z murów obronnych i baszt można zlokalizować najważniejsze zbytki Lizbony.

Wstęp płatny.

#1 The São Jorge Castle 
Placed in the highest hill, offers long walk along the fortress surrounded by the red roofs of Lisbon buildings. From the ramparts and bastions you can recognise the location of the most important places in Lisbon.

Paid admission is required.#2 Winda Santa Justa (Elevator de Santa Justa)
To zabytkowa winda z tarasem widokowym. Sceneria prezentująca się za jej pośrednictwem pozwala stać się posiadaczem niektórych sekretów skrywanych przez wąskie uliczki Lizbony.

W jej bezpośrednim położeniu znajduje się restauracja Bellalisa. Tu rozkoszując się kawą latte lub poskramiając głód, uaktywniający się po długim spacerze, można równocześnie podziwiać piękno Lizbony.

Wstęp płatny na taras widokowy. Miejskie windy zabytkowe należą do lizbońskiej sieci transportowej. Posiadając dzienny, tygodniowy lub miesięczny bilet na środki transportu miejskiego, można korzystać z nich bez uiszczania dodatkowej opłaty.

#2 Santa Justa Elevator
This is the Lisbon's historic elevator with panoramic terrace. The scenery, which you can look out through it, can make you the owner of some secrets hidden in the narrow streets of Lisbon.

Next to it is placed Bellalisa restaurant. Here, enjoying a coffee latte or fulling your stomach after long sightseeing, you can enjoy the beauty of Lisbon.

Paid admission is required to the panoramic terrace. Historic urban lifts in Lisbon belong to the public means of transport. The owners of daily, weekly or monthly public transport tickets are able to use them without additional payments.

#3 Statua Chrystusa Króla (Christo Rei) ulokowana na wzgórzu

Stąd widok roztacza się na rzekę Tag, u brzegu której wyrastają zabudowania Lizbony.

Wstęp płatny.

#3 The Statue of Christ-King 
Hence the view is overlooking at the Tagus River, from which shores grows the buildings of Lisbon.

Paid admission is required.PHOTOS BY Róża Błaś

Comments