THE MAGIC OF NATURE


Do you know the feeling, when being impressed by surrounded you natural wonders, you want to get stuck in them for good?

With every passing second you are falling in yourself deeper and deeper, sounds are slowly getting lower and lower, and the accompanying you people are just shadows. Just you and the mesmerizing power of nature.

When you bounced back, as a loser in a fight with the possibility of freezing time, you humbly accept the fact that the Earth is still rotating about its axis and revolving around the Sun, and the situation which has just happened was your daring desire of your greedy inner self.

I have experienced such kind of situation twice during my recent stay in Portugal, and responsible for this are: Peniche & Baleal :)

Znasz to uczucie, gdy będąc pod wrażeniem piękna otaczającej Cię rzeczywistości, masz ochotę utknąć w niej na dobre?

Z każdą sekundą zapadasz się w siebie coraz głębiej. Dźwięki zaczynają powoli cichnąć, a po towarzyszących Ci osobach pozostają tylko cienie. Jesteś tylko Ty i hipnotyzująca siła natury.

Gdy po chwili otrząsasz się - przegrany/a w walce z możliwością zamrożenia czasu, z pokorą akceptujesz fakt, że świat nadal się kręci wokół własnej osi i Słońca, a wydarzenie sprzed chwili było nieuchwytnym pragnieniem Twojego chciwego wewnętrznego ja.

Takiego stanu doświadczyłam dwukrotnie podczas ostatniego pobytu w Portugalii, a winą za to obarczam: Peniche i Baleal :)


PHOTOS BY Róża Błaś

Comments