BEJA | TRAVEL PHOTO DIARY


I cannot say which part of Portugal I like the most – north or south part of the country. Each of them represents different climate, different landscape, different architecture and different cuisine. This difference makes them together create something unique. Such Portugal is known to me today and I want to remember it like that forever.

I want to highlight this difference by today's post about Beja. If you have ever been to Coimbra or Porto, you know what I mean, right?

* * *

Nie jestem w stanie jednoznacznie określić, która część Portugalii bardziej mi się podoba – północ czy południe kraju. Każda z nich reprezentuje inny klimat, inny krajobraz, inną architekturę, inną kuchnię. Ta różność powoduje, że łącznie tworzą coś niepowtarzalnego. Taka Portugalia jest mi znana dziś i taką chcę ją zawsze pamiętać.

Dzisiejszym postem o Beja chcę zaznaczyć tę różnicę. Jeżeli kiedykolwiek byliście w Coimbrze lub Porto, wiecie co mam na myśli, prawda?


PHOTOS BY Róża Błaś